17.6.19

עיצוב מודעה לנסיעה לאומן

עיצוב עבור ד"ר נורית בנקעיצוב עלון קול הקהילות


לוגו לדינר ופרוספקט להוראת קבע לדינר

עיצוב סמל-לוגו לדינר ביום ההילולא של הרב מאיר שלמה זצ"ל

עיצוב פרוספקט והוראת קבע לדינר


סדר הדלקת נרות חנוכה

עיצוב ברכון סדר הדלקת נרות חנוכה מיוחד,
הכולל שלוש כנפיים הטבעת זהב בסקודיקס וחלון שקוף