25.3.18

עיצוב תוויות יין

עיצוב יוקרתי לתוית יין בוטיק

עיצוב תוית ליין בוטיק
עיצוב שמח וצבעוני לרגעים משמחים

עיצוב תוית ליין בוטיק


עיצוב תווית ליין בוטיק -  יין שנחאי
עיצוב התווית באווירת ישיבת מיר שהוקמה ופעלה בשנחאי לאחר מלחמת העולם השניה
יין לרגעים של קדושה 

עיצוב תווית למיץ ענבים