12.7.18

עיצוב יומן יומי

עיצוב יומן יומי- יומן שיחות הלב עבור "ניצחתי ואנצח"
מודעת פרסום לארגון "המאיר לארץ"