18.4.18

עיצוב כרזה למיזם מכריזות בזאת - 70 מעצבות. 70 שנות

מדינת ישראל בת שבעים שנה.
על אף הפוגרומים, עלילות הדם, הרדיפות וההריגות, החורבן והשואה, האויבים מסביב ואדמת הטרשים.
על אף כל זאת- קמה מדינת ישראל. 
קמנו אנחנו.
גם אני זכיתי להשתתף השנה במיזם מכריזות בזאת - 70 מעצבות. 70 שנות-
70 מעצבות גרפיות, אשר עיצבו כל אחת שנה אחת מ70 שנות התקומה שלנו.
ואני- עיצבתי את כרזת 2014,
בשנה זאת נוכחנו שוב בכוח שרידותו ונס נצחיותו של עם ישראל, במפגן של יחד, התאחדות והתלכדות בעת צרה-מלחמה ועצם העובדה הזו, מוכיחה שרב המאוחד על המפריד.
יום עצמאות שמח! ושנצליח לחגוג ולהרגיש כל יום שמחה ושלווה בארצנו, עד הגאולה השלימה!